Februari: Nors

Januari och halva februari är den bästa tiden för vinterfiske. Förutom lake kommer det också gös och gädda på nät och i ryssjor. Norsen är en liten fisk som ofta fastnar i näten med sina långa tänder, och så känner man igen den på lukten av gurka. Trots att den är liten anses den vara delikat, t.ex. friterad.

Osmerus epelanus

på finska: Kuore, norssi

på engleska: Smelt

Överklass: Benfiskar Osterichthyes

Klass: Stålfeniga fiskar Actinopterygii

Ordning: Laxartade fiskar Osmeriformes

Familj: Norsfiskar Osmeridae

Liknande arter: Siklöja

Storlek: I insjöar 7-12 cm, i havsområden 15-20 cm

Kännetecken

Norsen är en mindre fisk (max. dryga 30 cm) med fettfena som lever i kalla vatten. Den luktar till färsk gurka och har en stor mun med många tänder.

Förekomst och ursprung

Norsen förekommer i nordliga vatten runt jordklotet både i hav och sjöar. Arten är indelad i två underarter, varav den som presenteras (eperlanus) finns förutom i Östersjön även i Nordsjöns kustvatten och Nordostatlanten och Vita havet. Norsen är troligtvis ursprungligen en havsfisk, som blivit kvar i insjöarna under Baltiska issjöns tid, som var föregångaren till Östersjön. I Finland kan man stöta på två olika typer av nors, stor- och små nors. Smånorsens typiska levnadsområden är sjöarna i Södra och Mellersta Finland ända till Ule älvs vattendrag. De nordligaste förekomstområdena är lite norr om Rovaniemi i Kemi och Torne älvs vattendrag. Stor nors påträffas längs hela kustområdet och i en del stora sjöar. Norsen har förflyttats mellan olika vattendrag från slutet av 1800-talet till 1970-talet.

Förökning

På våren strax efter islossning vandrar norsen i stora stim till strändernas grunda strandvatten, åar och dikesmynningar för att leka. I insjöar leker norsen på grunt vatten i sjöarna eller stiger i forsar och strömställen för att leka. Insjönorsen är könsmogen som 1-2-åring, havsnorsen som 2-3 år gamla. De ca en millimeter i diameter små, gula romkornen häftar sig fast i bottenstenar och mossa och kläcks ca 5 mm långa genomskinliga yngel i maj-juni.

Föda, tillväxt och vandring

Första sommaren växer norsen vanligtvis 4-6 cm och efter två somrar är den 8-9 cm lång. Tillväxten minskar efter det första levnadsåret. Havsnorsen växer både snabbare och blir större än sjönorsen. De största norsar som fångats i havet har varit 31-32 cm långa. Norsynglen äter enbart djurplankton. Unga norsar äter även bottendjur och fiskyngel. Efter lek på grunt vatten med sten- eller grusbotten återvänder norsen till djupare vatten.

Fiske och fångster

Fiske av nors som leker i sjöar har en lång tradition och på många strömställen håvas de under våren. Norsen anses vara en delikat fisk, som också fångas med trål, ryssja och nät. En del av fiskarnas norsfångster kommer som sidofångst vid fiske av andra fiskar, den fastnar bl.a. enkelt med tänderna i t.o.m. i näten. Under vintern är också pimpelfiske på nors en vanlig hobby.

Stammens hot och vård

I motsats till andra laxfiskar drar norsen i viss mån fördel av övergödda vattendrag. I förhållande till kvaliteten på vattnet är norsen inte lika krävande som t.ex. siklöjan. Byggandet av floder och nedsmutsning av vattnet har på vissa ställen försvagat norsstammen.

Källor:

LuontoPortti 2016, Nors

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kuore

Norsen har många vassa tänder

Recept

Friterad, gratinerad och marinerad nors