Fiske

Rensing pågår

Laxryssja

Laxryssjan vittjas

Fisken håvas ur

Den fick vi!

Laxryssjan släpps tillbaka