Sommartorg

Kellgrens Laxfiskar Öb:s torgstånd på Sandholmsudden

Gravad sik och lax samt kallrökt lax
Rökt sik, lax bit och ål
Färsk lax filé och fjärilar
Färsk lax, öring, näbbgädda och gös