Kellgrens Laxfsikar Öb:s torgstånd på Sandholmsudden